Proje Açıklaması

Prostat Büyümesinde Tedaviler

Prostat büyümesinde çeşitli tedavi seçenekleri vardır. Üroloji uzmanı sizin yakınmalarınıza ve tetkik sonuçlarına göre değerlendirme yaparak tedavi seçeneklerini sunacaktır. Bu süreçte hekimin önerileri doğrultusunda hasta ile tedaviye beraber karar verilir. Hafif yakınmalarda prostat büyümesi için tedaviye gerek kalmayabilir.

Prostat büyümesinde temel tedaviler:

Yakın takip
İlaç tedavileri
Operatif (cerrahi) tedaviler

YAKIN TAKİP

Prostatta iyi huylu büyüme olan ancak işeme testinde tıkanıklığı olmayan, yakınmaları çok az olan hastalarda uygulanabilir. Hasta herhangi bir tedavi almadan belirli aralıklarla kontrole çağrılarak değerlendirilir.

İLAÇ TEDAVİLERİ

Bütün ilaç tedavileri kullanıldığı sürece etkilidir, ilaç kesildiği zaman yakınmalar tekrar başlar. Bu nedenle ilaçlar sürekli kullanılmalıdır.

Alfa-bloker ilaçlar

Alfa-bloker ilaçlar tablet formdadır, prostat içindeki kasları gevşeterek BPH ya bağlı tıkanıklığı azaltarak etki gösterir. Prostat gevşediği için idrar akımı biraz düzelebilir ve hastanın yakınmaları azalır. Bu grup ilaçlar prostatı küçültmez.

Alfa-bloker ilaçların yararları, riskleri/yan etkileri:

Alfa-bloker ilaçların en önemli yararı tedavinin çabuk başlamasıdır. Yan etkileri; baş dönmesi, yorgunluk, boşalma gecikmesi ya da boşalamamaktır.

Alfa-bloker ilaç tedavisi hangi hastalara uygundur?

Orta derecede prostat büyümesi yakınmaları olan, işeme testinde aşırı tıkanıklığı olmayan hastalarda kullanılabilir. Katarakt nedeniyle operasyon planlanan hastalarda bu grup ilaç kullanılmamalıdır.

Bu ilaç grubu, prostatın içinde birikerek büyümesine neden olan dihidrotestosteron hormonunun oluşumunu engelleyerek etkisini gösterir. Bu ilaç grubu uzun süre kullanımda prostatı küçültebilir. Bu şekilde idrardaki tıkanıklık azalacağından yakınmalar da azalır.

5-Alfa Redüktaz İnhibitör ilaçların yararları, riskleri/yan etkileri:

Bu ilaç grubunun, uzun süreli kullanımda prostat büyümesine bağlı komplikasyonları (örneğin idrar yapamamaya bağlı sonda takılması) ve cerrahi tedaviye gitme olasılığını azalttığı gösterilmiştir. Bu ilaçların yan etkisi; sertleşme güçlükleri, cinsel isteksizliktir. İlacın etkisi uzun sürede ve sürekli kullanımda olmaktadır.

5-Alfa Redüktaz İnhibitör ilaç tedavisi hangi hastalara uygundur?

Büyük prostatlarda daha etkili olduğu saptanmıştır. Yine ileri yaşlarda tercih edilmektedir.

Kombinasyon tedavisinde; alfa-bloker ve 5-alfa redüktaz inhibitörleri beraber kullanılmaktadır. Çeşitli bilimsel çalışmalar sonucunda, iki ilaç grubunun aynı anda kullanılmasının hastaların yakınmalarının, işeme akımının ve yaşam kalitesinin düzelmesinde daha etkili olduğu saptanmıştır.

Bazı hastalarda prostat büyümesine bağlı oluşan mesane şikayetleri daha belirgindir. Bu hastalarda sıkışarak kaçırma yakınması olur. Bu duruma aşırı aktif