Proje Açıklaması

HoLEP (Holmium Lazer Prostat Enükleasyonu) – Genel Bilgiler

Holmium lazer prostat enükleasyonu; iyi uylu prostat büyümesi (Benign Prostat Hiperplazisi, BPH) olan erkeklerin tedavisinde kullanılan bir operasyon yöntemidir. Holmium lazer kullanılarak büyümüş olan ve idrar akımını tıkayan prostat adenom dokusu, endoskopik (kapalı) olarak tamamen çıkarılmaktadır. Böylece bedende herhangi bir kesi yapılmaz. Bir diğer deyişle HoLEP kapalı prostat ameliyatı denebilir.

Holmium lazer prostat enükleasyonu (HoLEP) erkeklerde iyi huylu prostat büyümesi (BPH) nedeniyle idrar akımında oluşan tıkanıklığı gidermek için kullanılan bir lazer operasyonudur. HoLEP yönteminde diğer bazı lazerlerde olduğu gibi adenom dokusu eritilmez, tamamen çıkarılır.

BPH’ sı olan erkelerdeki büyüyen prostat dokusu (adenom) kanser değildir. Ancak bu büyüyen doku idrar kanalını tıkayarak çeşitli idrar yolu yakınmalarına neden olur. Bu yakınmaların bazıları; sık idrara gitme, kesik ve zor işeme, idrar kesesini tam boşaltamama ve sıkışma hissidir.

HoLEP ilk kez 1990 yılında uygulanmıştır. Uzun dönem sonuçlarının da etkili ve güvenli olduğu bilimsel aolarak kanıtlandıktan sonra, prostat büyümesinde kullanılan diğer yöntemlerden (TUR-prostatektomi, diğer lazer eritme teknikleri ve açık operasyonla yapılan prostatektomi gibi) daha üstün olduğu saptanmıştır.

İyi huylu prostat büyümesinin cerrahi tedavisinde klasik yöntemler; endoskopik (kapalı) yöntem Transüretral Prostat Rezeksiyonu (TUR-P) ve vücutta kesi yapılarak uygulanan açık prostatektomidir. Prostat hacmi 80-100 gr olan hastalar TUR-P yöntemi ile kapalı olarak opere edilebilir.100 gr.ın üstündeki prostatlar ise genellikle açık yöntemle opere edilirler.

HoLEP yöntemi lazer enerjisi ile yapıldığından operasyon esnasında ve sonrasında kanama olmamakta ya da diğer yöntemlere göre çok minimal olmaktadır. Bu yönü ile TUR-P yönteminden üstündür. Yine HoLEP ol