Proje Açıklaması

BPH – Genel Bilgiler

BPH; büyümüş prostat anlamına gelmektedir. Prostattaki büyüme erkeklerde 2 evrede olmaktadır. Birinci evre ergenlik çağında olup prostat volümü iki katına çıkar. İkinci evre 25 yaş civarında başlar ve erkeklerin birçoğunda geri kalan yaşamı boyunca prostat büyümeye devam eder. BPH, ikinci büyüme safhasında olur. BPH çok sık rastlanan bir hastalıktır.  50-60 yaş aralığındaki erkeklerin yarısında BPH görülür. Yaş arttıkça görülme sıklığı da artar 80 yaş ve üzeri erkelerde bu sıklık %90’ a ulaşır.

BPH; büyümüş prostat anlamına gelmektedir. Prostattaki büyüme erkeklerde 2 evrede olmaktadır. Birinci evre ergenlik çağında olup prostat volümü iki katına çıkar. İkinci evre 25 yaş civarında başlar ve erkeklerin birçoğunda geri kalan yaşamı boyunca prostat büyümeye devam eder. BPH, ikinci büyüme safhasında olur. 

BPH çok sık rastlanan bir hastalıktır.  50-60 yaş aralığındaki erkeklerin yarısında BPH görülür. Yaş arttıkça görülme sıklığı da artar 80 yaş ve üzeri erkelerde bu sıklık %90’ a ulaşır.

BPH iyi huyludur yani kanser değildir. BPH kansere neden olmaz ve kansere dönüşmez. Ancak aynı prostatta aynı anda iyi huylu büyüme ve kanser olabilir. Teşhis esnasında bu ayırım Üroloji uzmanı tarafından prostat muayenesi ve PSA denilen kan testi ile yapılacaktır. Şüpheli durumlarda teşhis için prostattan biyopsi alınabilir.

BPH’ sı olan erkelerdeki büyüyen prostat dokusu (adenom) kanser değildir. Ancak bu büyüyen doku idrar kanalını tıkayarak çeşitli idrar yolu yakınmalarına neden olur. Bu yakınmaların bazıları; sık idrara gitme, kesik ve zor işeme, idrar kesesini tam boşaltamama ve sıkışma hissidir.

HoLEP ilk kez 1990 yılında uygulanmıştır. Uzun dönem sonuçlarının da etkili ve güvenli olduğu bilimsel aolarak kanıtlandıktan sonra, prostat büyümesinde kullanılan diğer yöntemlerden (TUR-prostatektomi, diğer lazer eritme teknikleri ve açık operasyonla yapılan prostatektomi gibi) daha üstün olduğu saptanmıştır.

Prostat bezi erkek üreme sistemini oluşturan organlardan biridir. Prostat bezi bir ceviz büyüklüğündedir ve yaklaşık 15-20 gr ağırlığındadır. Prostat mesanenin hemen çıkışında ve önünde yer almaktadır. Prostat bezinin temel görevi semeni (meni) oluşturan sıvıyı sağlamaktır. Ejakülasyon (boşalma) esnasında testislerde oluşan spermler idrar kanalına doğru ilerler. Aynı anda prostat ve seminal vezikül bezlerinde oluşan sıvı da idrar kanalına ulaşır ve sperm ile bu sıvı karışarak meniyi oluşturur. Meni boşalma esnasında idrar kanalından atılır.