Doç. Dr. İlter Alkan | Özgeçmiş

Üroloji uzmanı Doçent Dr. İlter Alkan, 1984 yılında İstanbul Kabataş Erkek Lisesi’nden mezun olduktan sonra  1990 yılında Ege Üniversitesi Tıp fakültesi’ni Tıp Doktoru olarak bitirmiştir. Marmara Üniversitesinde Üroloji kliniğinde uzmanlık eğitimini 1995 yılında tamamlamıştır. Dr. Alkan 2001 yılında Avrupa Üroloji Bord (EBU) sınavını ilk geçen Türk Üroloji Uzmanıdır ve Fellow of European of Board of Urology (FEBU) ünvanını almıştır.  

Doç. Dr. Alkan’ın ilgi alanları; Minimal İnvaziv ve Laparoskopik Ürolojik operasyonlardır. Bu amaçla, endoskopik (kapalı) taş operasyonları ileri eğitimi için EUSP (European Urological Schloarship Programme) bursu kazanarak 2002 yılında University College of London, Institute of Urology and Nephrology’de bulunmuştur. Daha sonra yine EUSP bursu ile ileri laparoskopik ürolojik operasyonların eğitimi için Krankenhaus der Elisabethinen, Linz, Avusturya’da bulunmuştur. Prof. Dr. G. Janetschek tarafından eğitim görerek, American Endourological Society tarafından verilen Fellowship in Laparoscopic Urology and Endourology sertifikasını almıştır.

Doç. Dr. Alkan, iyi huylu prostat büyümesi (BPH) cerrahisinde şu an için en iyi cerrahi yöntem olarak kabul edilen Holmium Lazer Prostat Enükleasyonunu (HoLEP) yöntemini Dr. Yusuf Alican ile birlikte Türkiye’de ilk uygulayan hekimdir. Dr. Alkan 2002 yılında HoLEP operasyonlarına başlamıştır. HoLEP tekniğini Türkiyede ilk kez 2006 yılında uluslararası bir toplantı olan 8. Mediterranean Video-Endoscopic Urology and ESUT Workshop kongresinde sunmuştur. Ayrıca yapılan HoLEP operasyonlarının 7 yıllık sonuçları yurtdışı dergide kabul edilerek yayınlanmıştır. Bu yayın Türkiye’den HoLEP operasyonları ile ilgili ilk yayındır.

Doç. Dr. Alkan laparoskopik böbrek operasyonlarında tecrübe ve yetkinlik kazanmıştır. Özellikle böbrek tümörleri’nin cerrahi tedavisinde açık cerrahi yerine laparoskopik operasyonları yapmaktadır.

Ayrıca taş cerrahisinde minimal invaziv ürolojik operasyonları uygulamaktadır. Bu yöntemler endoskopik (kapalı) olarak idrar yolu taşlarının (üreteroskopi), böbrek içindeki taşların alınması (flexibl üreterorenoskopi) dır. Böbrek içerisindeki büyük taşlar ise sadece 1 cm.lik kesi ile böbreğe girilerek alınmaktadır. (perkütan nefrolitotomi)

Üroloji Cerrahı Doç. Dr. İlter Alkan, günümüzde iyi huylu prostat büyümesinin (BPH) cerrahi tedavisinde en iyi yöntem olarak kabul edilen Holmium Lazer Prostat Enükleasyon (HoLEP) operasyonunu Türkiye’de ilk uygulayan hekimdir.

Doç. Dr. Alkan, 2003’ten beri 200’den fazla HoLEP operasyonu gerçekleştirdi ve bu teknikte birçok eğitim verdi. Bilimsel yayınlarda ürolojik konular üzerine kapsamlı yazılar yazdı ve çeşitli konferanslar verdi.

BİLİMSEL ÇALIŞMALARI

DOÇ. DR. İLTER ALKAN

Üroloji Cerrahı Doç. Dr. İlter Alkan, günümüzde iyi huylu prostat büyümesinin (BPH) cerrahi tedavisinde en iyi yöntem olarak kabul edilen Holmium Lazer Prostat Enükleasyon (HoLEP) operasyonunu Türkiye’de ilk uygulayan hekimdir.

Doç. Dr. Alkan, 2003’ten beri 400’den fazla HoLEP operasyonu gerçekleştirdi ve bu teknikte birçok eğitim verdi. Bilimsel yayınlarda ürolojik konular üzerine kapsamlı yazılar yazdı ve çeşitli konferanslar verdi.

RAKAMLARLA TEDAVİ BİLGİLERİ

YAPTIĞI OPERASYON SAYISI 9200
BİLİMSEL MAKALE 30
ULUSLARARASI MAKALE 19
ULUSLARARASI KONFERANS SUNUMU 8